Sitoredüktif Cerrahi nedir? Karın içi organların ileri safhadaki kenserlerinde uygulanan bu ameliyatın amacı, kanserin yayıldığı tüm organların ve karnın koruyucu zarını etkileyen görünür haldeki tüm tümörlerin alınmasıdır. Yalnızca deneyimli ve karın anatomisi hakkında üst düzey bilgisi olan kanser cerrahisi konusunda yetkin cerrahi ekiplerin etkili bir şekilde gerçekleştirebileceği bu prosedür oldukça karmaşık ve uzun zaman alabilen bir işlemdir.

Sıcak Kemoterapi uygulaması ne zaman yapılır? Görünür haldeki tüm kanser uzaklaştırıldıktan sonra, çevredeki organlar, ısıtılan ve tek seferlik bir uygulama olarak ameliyat sırasında uygulanan yüksek konsantrasyonlu kemoterapi ilacıyla yıkanır. Çalışmalar kemoterapinin bu özel çeşidinin, sitoredüktif cerrahi ile uzaklaştırılamayan mikroskobik kansere karşı etkili olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım bazı hastalarda, uzun ve zorlu bir geleneksel kemoterapi sürecine gerekliliği ortadan kaldırabilir.

Sıcak Kemoterapi için Uygun Bir Aday Mısınız? Başarılı olunan kanser türleri;

 • Appendiks kanserleri
 • Peritoneal mezotelyoma (karın zarı tümörü)
 • Mide kanserleri
 • Kalın bağırsak, ince bağırsak ve rektum kanserleri
 • Over (yumurtalık) kanseri

Kimlere yapılmamalı

 • Görüntüleme yöntemleriyle (BT, MRI, ultrason..vb) cerrahi olarak çıkartılmasının mümkün olmadığı görülen kanserler
 • Karın bölgesi dışına yayılan kanserler

bir şekilde gerçekleştirebileceği bu prosedür oldukça karmaşık ve uzun zaman alabilen bir işlemdir.

Sıcak Kemoterapi uygulaması ne zaman yapılır? Görünür haldeki tüm kanser uzaklaştırıldıktan sonra, çevredeki organlar, ısıtılan ve tek seferlik bir uygulama olarak ameliyat sırasında uygulanan yüksek konsantrasyonlu kemoterapi ilacıyla yıkanır. Çalışmalar kemoterapinin bu özel çeşidinin, sitoredüktif cerrahi ile uzaklaştırılamayan mikroskobik kansere karşı etkili olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım bazı hastalarda, uzun ve zorlu bir geleneksel kemoterapi sürecine gerekliliği ortadan kaldırabilir.

Sıcak Kemoterapi için Uygun Bir Aday Mısınız? Başarılı olunan kanser türleri;

 • Appendiks kanserleri
 • Peritoneal mezotelyoma (karın zarı tümörü)
 • Mide kanserleri
 • Kalın bağırsak, ince bağırsak ve rektum kanserleri
 • Over (yumurtalık) kanseri

Kimlere yapılmamalı

 • Görüntüleme yöntemleriyle (BT, MRI, ultrason..vb) cerrahi olarak çıkartılmasının mümkün olmadığı görülen kanserler
 • Karın bölgesi dışına yayılan kanserler
 • Kapsamlı ameliyatları önleyen eşzamanlı hastalıklar (böbrek yetmezliği, kalp hastalığı, KOAH ve diğerleri)
 • PCI indeksinin (Karın içi yayılım skorlamasının) çok yüksek olması

Ne Beklemelisiniz?

 • Daha az yan etki
 • Beklenen yaşam süresinde artış
 • Yaşam kalitesinde artış
 • Vücudun geri kalanının kemoterapiye minimum düzeyde maruz kalması
 • Kemoterapi ilacının karın içi kanser hücreleri üzerinde öldürücü etkisinin artması
 • Kapsamlı ameliyatları önleyen eşzamanlı hastalıklar (böbrek yetmezliği, kalp hastalığı, KOAH ve diğerleri)
 • PCI indeksinin (Karın içi yayılım skorlamasının) çok yüksek olması

Sıcak Kemoterapi prosedürünün aşamaları nedir?

 1. aşama: Sitoredüktif Cerrahi

Öncelikle tümör, sitoredüktif cerrahi ile mümkün olduğunca vücuttan uzaklaştırılır. Bu prosedür, karın boşluğunu kanserin tüm görünür öğelerinden temizlemeyi amaçlayan geniş çeşitlilikte cerrahi teknikler içerebilir. Sıcak kemoterapi cerrahi olmadan uygulandığında etkili değildir, çünkü kemoterapi ilaçları tümörlerin derinlerine ulaşamaz. Sitoredüktif cerrahi, cerrah için oldukça zorlayıcı bir operasyondur, çünkü kanser birleşerek karın zarının tamamını kaplayan binlerce küçük tümör oluşturabilir. Bazı durumlarda tümörlerin tamamen temizlenmesi mümkün olmayabilir ve bu yüzden başka tedavi seçeneklerinin gözden geçirilmesi gerekebilir.

2. aşama: Kemoterapi Banyosu

Cerrah tüm görünür tümörleri alsa bile, mikroskobik kanser hücreleri mutlaka kalacaktır. Bu hücreler kanserin geri dönmesine yönelik ciddi bir risk arz ederler. Bu sebeple cerrahiden hemen sonra ısıtılmış kemoterapi ilaçlarıyla bu hücreler hedef alınır. Amaç, cerrahiyle alınamayan kanser hücrelerinin mümkün olduğunca fazlasını yok ederek, beklenen yaşam süresini uzatmak ve kanserin geri dönüşünü önlemektir. Cerrahi işlem biter bitmez “kateter” ismi verilen plastik tüpler karın boşluğuna yerleştirilir. Daha sonra tüpler perfüzyon sistemine (kemoterapi solüsyonunu ısıtan, vücudun içine pompalayan ve geri toplayan gelişmiş bir makine) bağlanırlar. Ayrıca, vücudun içindeki solüsyonun sıcaklığını takip etmeyi sağlayan özel sondalar yerleştirilir. Tüm tüpler ve sondalar yerleştirildikten sonra, kesi dikiş ipleriyle veya cilt zımbasıyla kapatılır. Ardından perfüzyon sistemi çalıştırılır. Perfüzyon sistemi tuz solüsyonunu devamlı olarak karın boşluğuna verip geri toplamaya başlar. Solüsyon makineden geçerken, istenilen sıcaklığa (40.5°C ile 43°C arasında) çıkartılır. Kanser hücreleri 40°C’de ölmeye başlarken normal hücreler 44°C’e kadar dayanabilirler.Kemoterapi ilaçları yaklaşık 1 saat boyunca hastanın karın boşluğu ile makine arasında periton diyalizi yapılıyormuş gibi dolaştırılır.

Kemoterapi banyosu tamamlandığında, ilaçlı solüsyon vücuttan çekilir. Ardından karın boşluğu ilaçsız tuz solüsyonuyla yıkanır. Son olarak, cerrah kesiyi yeniden açar, tüpleri ve sondaları çıkartır, ardından kesiyi son kez kapatır. Sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi dahil tüm prosedür, 6 ila 18 saat arasında sürebilir (cerrahi işlemin süresi durumdan duruma değiştiği için). Kanser karın içerisinde ne kadar yayılmışsa, ameliyat o kadar uzun sürmektedir.

Prosedürden sonraki süreçte hastayı neler bekler? Sıcak kemoterapi operasyonunu takiben hastanede ortalama kalma süresi 10-12 gündür. Ameliyat sonrasında yorgunluk hissi yaygın olarak görülür, ancak pıhtı oluşumu gibi komplikasyonları önlemek için yakın takipte olmak önemlidir. Ameliyattan sonra iyileşme süreci birkaç ay sürer. Cerrahınız sizi, kesi yaralarıyla nasıl ilgileneceğiniz dahil iyileşme süreciyle ilgili her konuda bilgilendirecektir. İyileşme sürecinin en zorlayıcı yanı yorgunluk hissi olacaktır. Normal hissetmeye başlamanız muhtemelen 2-3 ay sürecektir. Bu zamana kadar aktif kalmanız (kendi sınırlarınız ölçüsünde) ve iyi beslenmeniz önemlidir. İyileşme süreci boyunca ayağa kalkmaya ve dolaşmaya çalışmalı, her gün biraz daha fazlasını

2. aşama: Kemoterapi Banyosu

Cerrah tüm görünür tümörleri alsa bile, mikroskobik kanser hücreleri mutlaka kalacaktır. Bu hücreler kanserin geri dönmesine yönelik ciddi bir risk arz ederler. Bu sebeple cerrahiden hemen sonra ısıtılmış kemoterapi ilaçlarıyla bu hücreler hedef alınır. Amaç, cerrahiyle alınamayan kanser hücrelerinin mümkün olduğunca fazlasını yok ederek, beklenen yaşam süresini uzatmak ve kanserin geri dönüşünü önlemektir. Cerrahi işlem biter bitmez “kateter” ismi verilen plastik tüpler karın boşluğuna yerleştirilir. Daha sonra tüpler perfüzyon sistemine (kemoterapi solüsyonunu ısıtan, vücudun içine pompalayan ve geri toplayan gelişmiş bir makine) bağlanırlar. Ayrıca, vücudun içindeki solüsyonun sıcaklığını takip etmeyi sağlayan özel sondalar yerleştirilir. Tüm tüpler ve sondalar yerleştirildikten sonra, kesi dikiş ipleriyle veya cilt zımbasıyla kapatılır. Ardından perfüzyon sistemi çalıştırılır. Perfüzyon sistemi tuz solüsyonunu devamlı olarak karın boşluğuna verip geri toplamaya başlar. Solüsyon makineden geçerken, istenilen sıcaklığa (40.5°C ile 43°C arasında) çıkartılır. Kanser hücreleri 40°C’de ölmeye başlarken normal hücreler 44°C’e kadar dayanabilirler.Kemoterapi ilaçları yaklaşık 1 saat boyunca hastanın karın boşluğu ile makine arasında periton diyalizi yapılıyormuş gibi dolaştırılır.

Kemoterapi banyosu tamamlandığında, ilaçlı solüsyon vücuttan çekilir. Ardından karın boşluğu ilaçsız tuz solüsyonuyla yıkanır. Son olarak, cerrah kesiyi yeniden açar, tüpleri ve sondaları çıkartır, ardından kesiyi son kez kapatır. Sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi dahil tüm prosedür, 6 ila 18 saat arasında sürebilir (cerrahi işlemin süresi durumdan duruma değiştiği için). Kanser karın içerisinde ne kadar yayılmışsa, ameliyat o kadar uzun sürmektedir.

Prosedürden sonraki süreçte hastayı neler bekler? Sıcak kemoterapi operasyonunu takiben hastanede ortalama kalma süresi 10-12 gündür. Ameliyat sonrasında yorgunluk hissi yaygın olarak görülür, ancak pıhtı oluşumu gibi komplikasyonları önlemek için yakın takipte olmak önemlidir. Ameliyattan sonra iyileşme süreci birkaç ay sürer. Cerrahınız sizi, kesi yaralarıyla nasıl ilgileneceğiniz dahil iyileşme süreciyle ilgili her konuda bilgilendirecektir. İyileşme sürecinin en zorlayıcı yanı yorgunluk hissi olacaktır. Normal hissetmeye başlamanız muhtemelen 2-3 ay sürecektir. Bu zamana kadar aktif kalmanız (kendi sınırlarınız ölçüsünde) ve iyi beslenmeniz önemlidir. İyileşme süreci boyunca ayağa kalkmaya ve dolaşmaya çalışmalı, her gün biraz daha fazlasını

2. aşama: Kemoterapi Banyosu

Cerrah tüm görünür tümörleri alsa bile, mikroskobik kanser hücreleri mutlaka kalacaktır. Bu hücreler kanserin geri dönmesine yönelik ciddi bir risk arz ederler. Bu sebeple cerrahiden hemen sonra ısıtılmış kemoterapi ilaçlarıyla bu hücreler hedef alınır. Amaç, cerrahiyle alınamayan kanser hücrelerinin mümkün olduğunca fazlasını yok ederek, beklenen yaşam süresini uzatmak ve kanserin geri dönüşünü önlemektir. Cerrahi işlem biter bitmez “kateter” ismi verilen plastik tüpler karın boşluğuna yerleştirilir. Daha sonra tüpler perfüzyon sistemine (kemoterapi solüsyonunu ısıtan, vücudun içine pompalayan ve geri toplayan gelişmiş bir makine) bağlanırlar. Ayrıca, vücudun içindeki solüsyonun sıcaklığını takip etmeyi sağlayan özel sondalar yerleştirilir. Tüm tüpler ve sondalar yerleştirildikten sonra, kesi dikiş ipleriyle veya cilt zımbasıyla kapatılır. Ardından perfüzyon sistemi çalıştırılır. Perfüzyon sistemi tuz solüsyonunu devamlı olarak karın boşluğuna verip geri toplamaya başlar. Solüsyon makineden geçerken, istenilen sıcaklığa (40.5°C ile 43°C arasında) çıkartılır. Kanser hücreleri 40°C’de ölmeye başlarken normal hücreler 44°C’e kadar dayanabilirler.Kemoterapi ilaçları yaklaşık 1 saat boyunca hastanın karın boşluğu ile makine arasında periton diyalizi yapılıyormuş gibi dolaştırılır.

Kemoterapi banyosu tamamlandığında, ilaçlı solüsyon vücuttan çekilir. Ardından karın boşluğu ilaçsız tuz solüsyonuyla yıkanır. Son olarak, cerrah kesiyi yeniden açar, tüpleri ve sondaları çıkartır, ardından kesiyi son kez kapatır. Sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi dahil tüm prosedür, 6 ila 18 saat arasında sürebilir (cerrahi işlemin süresi durumdan duruma değiştiği için). Kanser karın içerisinde ne kadar yayılmışsa, ameliyat o kadar uzun sürmektedir.

Prosedürden sonraki süreçte hastayı neler bekler? Sıcak kemoterapi operasyonunu takiben hastanede ortalama kalma süresi 10-12 gündür. Ameliyat sonrasında yorgunluk hissi yaygın olarak görülür, ancak pıhtı oluşumu gibi komplikasyonları önlemek için yakın takipte olmak önemlidir. Ameliyattan sonra iyileşme süreci birkaç ay sürer. Cerrahınız sizi, kesi yaralarıyla nasıl ilgileneceğiniz dahil iyileşme süreciyle ilgili her konuda bilgilendirecektir. İyileşme sürecinin en zorlayıcı yanı yorgunluk hissi olacaktır. Normal hissetmeye başlamanız muhtemelen 2-3 ay sürecektir. Bu zamana kadar aktif kalmanız (kendi sınırlarınız ölçüsünde) ve iyi beslenmeniz önemlidir. İyileşme süreci boyunca ayağa kalkmaya ve dolaşmaya çalışmalı, her gün biraz daha fazlasını

2. aşama: Kemoterapi Banyosu

Cerrah tüm görünür tümörleri alsa bile, mikroskobik kanser hücreleri mutlaka kalacaktır. Bu hücreler kanserin geri dönmesine yönelik ciddi bir risk arz ederler. Bu sebeple cerrahiden hemen sonra ısıtılmış kemoterapi ilaçlarıyla bu hücreler hedef alınır. Amaç, cerrahiyle alınamayan kanser hücrelerinin mümkün olduğunca fazlasını yok ederek, beklenen yaşam süresini uzatmak ve kanserin geri dönüşünü önlemektir. Cerrahi işlem biter bitmez “kateter” ismi verilen plastik tüpler karın boşluğuna yerleştirilir. Daha sonra tüpler perfüzyon sistemine (kemoterapi solüsyonunu ısıtan, vücudun içine pompalayan ve geri toplayan gelişmiş bir makine) bağlanırlar. Ayrıca, vücudun içindeki solüsyonun sıcaklığını takip etmeyi sağlayan özel sondalar yerleştirilir. Tüm tüpler ve sondalar yerleştirildikten sonra, kesi dikiş ipleriyle veya cilt zımbasıyla kapatılır. Ardından perfüzyon sistemi çalıştırılır. Perfüzyon sistemi tuz solüsyonunu devamlı olarak karın boşluğuna verip geri toplamaya başlar. Solüsyon makineden geçerken, istenilen sıcaklığa (40.5°C ile 43°C arasında) çıkartılır. Kanser hücreleri 40°C’de ölmeye başlarken normal hücreler 44°C’e kadar dayanabilirler.Kemoterapi ilaçları yaklaşık 1 saat boyunca hastanın karın boşluğu ile makine arasında periton diyalizi yapılıyormuş gibi dolaştırılır.

Kemoterapi banyosu tamamlandığında, ilaçlı solüsyon vücuttan çekilir. Ardından karın boşluğu ilaçsız tuz solüsyonuyla yıkanır. Son olarak, cerrah kesiyi yeniden açar, tüpleri ve sondaları çıkartır, ardından kesiyi son kez kapatır. Sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi dahil tüm prosedür, 6 ila 18 saat arasında sürebilir (cerrahi işlemin süresi durumdan duruma değiştiği için). Kanser karın içerisinde ne kadar yayılmışsa, ameliyat o kadar uzun sürmektedir.

Prosedürden sonraki süreçte hastayı neler bekler? Sıcak kemoterapi operasyonunu takiben hastanede ortalama kalma süresi 10-12 gündür. Ameliyat sonrasında yorgunluk hissi yaygın olarak görülür, ancak pıhtı oluşumu gibi komplikasyonları önlemek için yakın takipte olmak önemlidir. Ameliyattan sonra iyileşme süreci birkaç ay sürer. Cerrahınız sizi, kesi yaralarıyla nasıl ilgileneceğiniz dahil iyileşme süreciyle ilgili her konuda bilgilendirecektir. İyileşme sürecinin en zorlayıcı yanı yorgunluk hissi olacaktır. Normal hissetmeye başlamanız muhtemelen 2-3 ay sürecektir. Bu zamana kadar aktif kalmanız (kendi sınırlarınız ölçüsünde) ve iyi beslenmeniz önemlidir. İyileşme süreci boyunca ayağa kalkmaya ve dolaşmaya çalışmalı, her gün biraz daha fazlasını amaçlamalısınız.

2. aşama: Kemoterapi Banyosu

Cerrah tüm görünür tümörleri alsa bile, mikroskobik kanser hücreleri mutlaka kalacaktır. Bu hücreler kanserin geri dönmesine yönelik ciddi bir risk arz ederler. Bu sebeple cerrahiden hemen sonra ısıtılmış kemoterapi ilaçlarıyla bu hücreler hedef alınır. Amaç, cerrahiyle alınamayan kanser hücrelerinin mümkün olduğunca fazlasını yok ederek, beklenen yaşam süresini uzatmak ve kanserin geri dönüşünü önlemektir. Cerrahi işlem biter bitmez “kateter” ismi verilen plastik tüpler karın boşluğuna yerleştirilir. Daha sonra tüpler perfüzyon sistemine (kemoterapi solüsyonunu ısıtan, vücudun içine pompalayan ve geri toplayan gelişmiş bir makine) bağlanırlar. Ayrıca, vücudun içindeki solüsyonun sıcaklığını takip etmeyi sağlayan özel sondalar yerleştirilir. Tüm tüpler ve sondalar yerleştirildikten sonra, kesi dikiş ipleriyle veya cilt zımbasıyla kapatılır. Ardından perfüzyon sistemi çalıştırılır. Perfüzyon sistemi tuz solüsyonunu devamlı olarak karın boşluğuna verip geri toplamaya başlar. Solüsyon makineden geçerken, istenilen sıcaklığa (40.5°C ile 43°C arasında) çıkartılır. Kanser hücreleri 40°C’de ölmeye başlarken normal hücreler 44°C’e kadar dayanabilirler.Kemoterapi ilaçları yaklaşık 1 saat boyunca hastanın karın boşluğu ile makine arasında periton diyalizi yapılıyormuş gibi dolaştırılır.

Kemoterapi banyosu tamamlandığında, ilaçlı solüsyon vücuttan çekilir. Ardından karın boşluğu ilaçsız tuz solüsyonuyla yıkanır. Son olarak, cerrah kesiyi yeniden açar, tüpleri ve sondaları çıkartır, ardından kesiyi son kez kapatır. Sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi dahil tüm prosedür, 6 ila 18 saat arasında sürebilir (cerrahi işlemin süresi durumdan duruma değiştiği için). Kanser karın içerisinde ne kadar yayılmışsa, ameliyat o kadar uzun sürmektedir.

Prosedürden sonraki süreçte hastayı neler bekler? Sıcak kemoterapi operasyonunu takiben hastanede ortalama kalma süresi 10-12 gündür. Ameliyat sonrasında yorgunluk hissi yaygın olarak görülür, ancak pıhtı oluşumu gibi komplikasyonları önlemek için yakın takipte olmak önemlidir. Ameliyattan sonra iyileşme süreci birkaç ay sürer. Cerrahınız sizi, kesi yaralarıyla nasıl ilgileneceğiniz dahil iyileşme süreciyle ilgili her konuda bilgilendirecektir. İyileşme sürecinin en zorlayıcı yanı yorgunluk hissi olacaktır. Normal hissetmeye başlamanız muhtemelen 2-3 ay sürecektir. Bu zamana kadar aktif kalmanız (kendi sınırlarınız ölçüsünde) ve iyi beslenmeniz önemlidir. İyileşme süreci boyunca ayağa kalkmaya ve dolaşmaya çalışmalı, her gün biraz daha fazlasını

2. aşama: Kemoterapi Banyosu

Cerrah tüm görünür tümörleri alsa bile, mikroskobik kanser hücreleri mutlaka kalacaktır. Bu hücreler kanserin geri dönmesine yönelik ciddi bir risk arz ederler. Bu sebeple cerrahiden hemen sonra ısıtılmış kemoterapi ilaçlarıyla bu hücreler hedef alınır. Amaç, cerrahiyle alınamayan kanser hücrelerinin mümkün olduğunca fazlasını yok ederek, beklenen yaşam süresini uzatmak ve kanserin geri dönüşünü önlemektir. Cerrahi işlem biter bitmez “kateter” ismi verilen plastik tüpler karın boşluğuna yerleştirilir. Daha sonra tüpler perfüzyon sistemine (kemoterapi solüsyonunu ısıtan, vücudun içine pompalayan ve geri toplayan gelişmiş bir makine) bağlanırlar. Ayrıca, vücudun içindeki solüsyonun sıcaklığını takip etmeyi sağlayan özel sondalar yerleştirilir. Tüm tüpler ve sondalar yerleştirildikten sonra, kesi dikiş ipleriyle veya cilt zımbasıyla kapatılır. Ardından perfüzyon sistemi çalıştırılır. Perfüzyon sistemi tuz solüsyonunu devamlı olarak karın boşluğuna verip geri toplamaya başlar. Solüsyon makineden geçerken, istenilen sıcaklığa (40.5°C ile 43°C arasında) çıkartılır. Kanser hücreleri 40°C’de ölmeye başlarken normal hücreler 44°C’e kadar dayanabilirler.Kemoterapi ilaçları yaklaşık 1 saat boyunca hastanın karın boşluğu ile makine arasında periton diyalizi yapılıyormuş gibi dolaştırılır.

Kemoterapi banyosu tamamlandığında, ilaçlı solüsyon vücuttan çekilir. Ardından karın boşluğu ilaçsız tuz solüsyonuyla yıkanır. Son olarak, cerrah kesiyi yeniden açar, tüpleri ve sondaları çıkartır, ardından kesiyi son kez kapatır. Sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi dahil tüm prosedür, 6 ila 18 saat arasında sürebilir (cerrahi işlemin süresi durumdan duruma değiştiği için). Kanser karın içerisinde ne kadar yayılmışsa, ameliyat o kadar uzun sürmektedir.

Prosedürden sonraki süreçte hastayı neler bekler? Sıcak kemoterapi operasyonunu takiben hastanede ortalama kalma süresi 10-12 gündür. Ameliyat sonrasında yorgunluk hissi yaygın olarak görülür, ancak pıhtı oluşumu gibi komplikasyonları önlemek için yakın takipte olmak önemlidir. Ameliyattan sonra iyileşme süreci birkaç ay sürer. Cerrahınız sizi, kesi yaralarıyla nasıl ilgileneceğiniz dahil iyileşme süreciyle ilgili her konuda bilgilendirecektir. İyileşme sürecinin en zorlayıcı yanı yorgunluk hissi olacaktır. Normal hissetmeye başlamanız muhtemelen 2-3 ay sürecektir. Bu zamana kadar aktif kalmanız (kendi sınırlarınız ölçüsünde) ve iyi beslenmeniz önemlidir. İyileşme süreci boyunca ayağa kalkmaya ve dolaşmaya çalışmalı, her gün biraz daha fazlasını

2. aşama: Kemoterapi Banyosu

Cerrah tüm görünür tümörleri alsa bile, mikroskobik kanser hücreleri mutlaka kalacaktır. Bu hücreler kanserin geri dönmesine yönelik ciddi bir risk arz ederler. Bu sebeple cerrahiden hemen sonra ısıtılmış kemoterapi ilaçlarıyla bu hücreler hedef alınır. Amaç, cerrahiyle alınamayan kanser hücrelerinin mümkün olduğunca fazlasını yok ederek, beklenen yaşam süresini uzatmak ve kanserin geri dönüşünü önlemektir. Cerrahi işlem biter bitmez “kateter” ismi verilen plastik tüpler karın boşluğuna yerleştirilir. Daha sonra tüpler perfüzyon sistemine (kemoterapi solüsyonunu ısıtan, vücudun içine pompalayan ve geri toplayan gelişmiş bir makine) bağlanırlar. Ayrıca, vücudun içindeki solüsyonun sıcaklığını takip etmeyi sağlayan özel sondalar yerleştirilir. Tüm tüpler ve sondalar yerleştirildikten sonra, kesi dikiş ipleriyle veya cilt zımbasıyla kapatılır. Ardından perfüzyon sistemi çalıştırılır. Perfüzyon sistemi tuz solüsyonunu devamlı olarak karın boşluğuna verip geri toplamaya başlar. Solüsyon makineden geçerken, istenilen sıcaklığa (40.5°C ile 43°C arasında) çıkartılır. Kanser hücreleri 40°C’de ölmeye başlarken normal hücreler 44°C’e kadar dayanabilirler.Kemoterapi ilaçları yaklaşık 1 saat boyunca hastanın karın boşluğu ile makine arasında periton diyalizi yapılıyormuş gibi dolaştırılır.

Kemoterapi banyosu tamamlandığında, ilaçlı solüsyon vücuttan çekilir. Ardından karın boşluğu ilaçsız tuz solüsyonuyla yıkanır. Son olarak, cerrah kesiyi yeniden açar, tüpleri ve sondaları çıkartır, ardından kesiyi son kez kapatır. Sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi dahil tüm prosedür, 6 ila 18 saat arasında sürebilir (cerrahi işlemin süresi durumdan duruma değiştiği için). Kanser karın içerisinde ne kadar yayılmışsa, ameliyat o kadar uzun sürmektedir.

Prosedürden sonraki süreçte hastayı neler bekler? Sıcak kemoterapi operasyonunu takiben hastanede ortalama kalma süresi 10-12 gündür. Ameliyat sonrasında yorgunluk hissi yaygın olarak görülür, ancak pıhtı oluşumu gibi komplikasyonları önlemek için yakın takipte olmak önemlidir. Ameliyattan sonra iyileşme süreci birkaç ay sürer. Cerrahınız sizi, kesi yaralarıyla nasıl ilgileneceğiniz dahil iyileşme süreciyle ilgili her konuda bilgilendirecektir. İyileşme sürecinin en zorlayıcı yanı yorgunluk hissi olacaktır. Normal hissetmeye başlamanız muhtemelen 2-3 ay sürecektir. Bu zamana kadar aktif kalmanız (kendi sınırlarınız ölçüsünde) ve iyi beslenmeniz önemlidir. İyileşme süreci boyunca ayağa kalkmaya ve dolaşmaya çalışmalı, her gün biraz daha fazlasını amaçlamalısınız.

Sıcak Kemoterapi sonrasında tedavi nasıl devam eder?

Sıcak kemoterapi prosedürü hastayı tedavi etmek amacıyla uygulansa da karın zarı kanseri saldırgan bir hastalıktır ve başarılı bir sıcak kemoterapi prosedürü sonrasında bile sıklıkla geri döner. Hastalığın sıcak kemoterapi sonrasındaki seyri, hastalığın kaynağı ve teşhis sırasındaki seviyesi, cerrahi müdahale sırasında tüm görünür haldeki kanserin alınma ihtimali ve hastanın durumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Bütün hastalar sıcak kemoterapi sonrasında kanserden kurtulmazlar, ama genel olarak, hastanın beklenen yaşam süresi bu prosedürden sonra aylarla değil yıllarla ifade edilir. Bazı hastalar ise prosedürden sonra hastalıktan kurtulabilirler.

Sıcak kemoterapinin ulaştığı başarıyı daha ileriye götürmek için, doktor operasyon sonrasında sistemik kemoterapiyle devam etmeyi önerebilir. Sıcak kemoterapi prosedüründen 4-6 hafta sonra başlanan sistemik kemoterapi uygulaması, haplarla ve/veya damar içinden yapılabilir. Bu ek kemoterapinin amacı karın zarı kanserinin geri dönüşünü ve kanserin karaciğer ve akciğer gibi organlara sıçramasını önlemek veya geciktirmektir. Buna “destekleyici kemoterapi” adı verilir. Sıcak kemoterapi sonrasında destekleyici kemoterapi uygulaması yapılması her hasta için faydalı değildir. Destekleyici kemoterapi uygulaması için karar verilirken, hastanın özel durumuyla ilgili birçok faktör göz önünde bulundurulur.Sıcak kemoterapinin sonuçları hastalar arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Elde edilecek sonuçlar örneğin karın zarı kanserinin kaynağına ve teşhis sırasında ne kadar ilerlemiş olduğuna göre değişir. Genellikle tümörlerin başarılı şekilde tamamen alınabildiği “psödomiksoma peritonei” tanılı hastalarda sıcak kemoterapi sonrasında iyi sonuçlar alınmaktadır. Böyle hastaların büyük bölümünde hastalığın tamamen ortadan kalkması bile söz konusudur. Ancak kalın bağırsak kanseri veya kötü huylu iç zar tümörü olan hastalarda hastalığın ortadan kalkması maalesef daha nadirdir. Ancak genel olarak bu hastaların beklenen yaşam süresi sıcak kemoterapi sonrasında aylarla değil yıllarla ifade edilir.